- 1400 ccm

 

   

 

Fankhauser Sabrina

Toyota Yaris, 16V

 

 

Husistein Mark

Helftec Toyota Yaris, 16V

 

 

Mathys Hansueli

Fiat Uno, 16V

 

 

Moser Stephan

Toyota Yaris, 16V

 

 

 

 

Schöpfer Mario

VW Polo, 16V

 

 

Schöpfer Stefan

Audi 50, 16V